Finansiell information

Senaste rapporttillfälle: 2017-08-25

Nästa rapporttillfälle: 2018-02-15

Årssstämma: 2018-04-19

Ägare per den 2016-12-30: 1 910 aktieägare

Anförande av VD Carina Persson på Ellens årsstämma 22 maj 2017

Se presentationen här...

Anförande av VD Carina Persson på Avanza Börsdag
2016-11-24 Se presentation här...

Anförande av VD Carina Persson på Erik Penser bolagsdag 19 Maj 2016
Se presentationen här...

Intervju hos Erik Penser Bankaktiebolag med VD Carina Persson
2016-05-19 Lyssna på Intervjun här

Anförande av VD Carina Persson på Ellen ABs årsstämman 21 april 2016
Se presentationen här...

Intervju hos Remium med VD Carina Persson
2015-07-22 Lyssna på Intervjun här

Anförande av VD Carina Persson på Ellen ABs årsstämman 23 april 2015
Se presentationen här...

Stockholm Corporate Finance Life Science/Healthcaredag
Financial Hearings, i samarbete med Stockholm Corporate Finance och SwedenBIO, bjöd den 4 mars 2015 in till ett heldagsarrangemang med inriktning på Life Science/Healthcare. Bolagen presenterade sin verksamhet och därefter följde en frågestund ledd av Lars Frick, ekonomijournalist på Placera/Börsveckan.

VD Carina Persson höll en presentation om Ellen, vilken finns publicerad här...

Intervju hos Remium med Ingrid Atteryd Heiman
2015-02-09

Se intevjun här...


Lunch med investerare hos Remium
2015-02-09
Presentationsunderlag


Lunch med investerare hos Remium

2014-10-07

Företagspresentation
Presentationsunderlag

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank, www.penser.se
Tel:08 - 463 80 00

Kontakta Ellen AB på 08-412 10 0008-412 10 00 eller maila till oss på info@ellenab.com